Author: michael

חומרי גלם לבניית מצבה

מצבה לאדם יקר שהלך לעולמו מוקמת לנצח ומהווה מקום זיכרון שאליו מגיעים כדי לזכור את היותו ביום ציון מותו ולעיתים אף לשפוך את ליבנו בפניו בעתות עצב וגעגוע. בשל כך, בבואנו לבחור בין סוגי חומרי הגלם הרבים שמהם מוקמת מצבה, המלאכה לא קלה וההתלבטות דיי קשה. מצבה צריכה להיות עמידה בתנאי מזג האויר שמש, גשם, […]

מצבות זוגיות "בחייהם ובמותם לא נפרדו"

זוג אוהבים הקושרים את חייהם בנישואין חיים את רוב שנותיהם הבוגרות ביחד. בחייהם הם עוברים חוויות, שמחות, לעיתים עצב ומתגברים ביחד גם על מכשולים הנקרים בדרכם. בלכתם מן העולם, ניתן להנציח את הזוגיות רבת השנים בקבורה זוגית. קבורה שתשקף את הקשר האמיץ בין בני הזוג שחוו בחייהם וכעת מונצח גם במותם. קיימים שני סוגים של […]

הקמה ועיצוב אנדרטאות כדרך ייחודית להנצחה

רצונו של האדם לשמר לעד את זכר יקיריו הינו חלק מההתמודדות עם הפרידה מאחד מבני המשפחה שהיא קשה וכואבת. כל רצונו של האדם במות עליו יקירו הוא להחזירו לחיים, ומשאינו יכול לעשות זאת הרי שההנצחה 'תחייה' חלקית את האדם ופועלו. ההנצחה לא תניח לשכוח את האיש ומורשת חייו. אחת הדרכים להנצחה הינה באמצעות הקמת ועיצוב […]

שיטות קבורה בישראל

מהן שיטות הקבורה הכוללות הקמה ועיצוב מצבות הקיימות בישראל? שיטת הקבורה הנפוצה ביותר היא קבורת השדה, אך בשנים האחרונות, בשל מצוקת מקומות לקבורה נוספו שיטות נוספות שנפרט בקצרה את מהותן במאמר זה. יש לציין שבכל אחת משיטות הקבורה קיים מגוון רחב מאוד של סוגי האבנים והעיצובים שמהם ניתן יהיה להקים את המצבה. מהי קבורת שדה? […]

פיסול באבן – תוספות מיוחדות למצבה

עיצוב המצבה הינו חלק חשוב ומשמעותי למשפחה ולכן, מושקעת בו מחשבה מעמיקה כיצד המשפחה תוכל להנציח בדרך המכובדת ביותר את הנפטר ופועלו. כחלק בעיצוב המצבה יכולים להיות תוספות אומנותיות המעניקים נופך ייחודי למצבה. פנייה למומחים בתחום מעניקה מגוון של הצעות ואפשרויות לתוספות על המצבה כהשלמת עיצוב המצבה וייחודה לנפטר. במאמר זה נפרט סוגי תוספות למצבות […]