מצבות זוגיות "בחייהם ובמותם לא נפרדו"

זוג אוהבים הקושרים את חייהם בנישואין חיים את רוב שנותיהם הבוגרות ביחד. בחייהם הם עוברים חוויות, שמחות, לעיתים עצב ומתגברים ביחד גם על מכשולים הנקרים בדרכם. בלכתם מן העולם, ניתן להנציח את הזוגיות רבת השנים בקבורה זוגית. קבורה שתשקף את הקשר האמיץ בין בני הזוג שחוו בחייהם וכעת מונצח גם במותם.

קיימים שני סוגים של קבורה זוגית:

• קבורת שדה – זה לצד זה

• קבורה רוויה – זה מעל זה

 

קבורה זוגית – זה לצד זה

המצבה המוקמת במקרה זה נקראת מצבה כפולה. עיצוב המצבה יכול שיכלול אבן משותפת אחת המשתרעת על שתי חלקות הקבר יחד עם פיסול באבן נפרד לכל אחד מבני הזוג.

ישנם מקרים בהם מוקמת מצבת יחיד לבן זוג שהלך לעולמו ראשון ואחר כך בן הזוג הנותר בחיים מחליט לרכוש את החלקה שלידו. במקרה כזה, בדרך כלל, מוקמת מצבה זהה למצבה הראשונה כדי להנציח את אלמנט הזוגיות.

קבורה זוגית – זה מעל זה

שיטת קבורה הרווחת בשנים האחרונות המאפשרת קבורה של בני הזוג באותה חלקת קבר, זה מעל זה. המצבה המוקמת מעל נקראת מצבת מכפלה. המצבה תכלול פיסול באבן משותפת עומדת ואילו האבן השוכבת תכיל שני אלמנטים מיוחדים לכל אחד מבני הזוג.

עיצוב המצבה

החשוב ביותר בקבורה הזוגית הינו הפיסול המיוחד המייחד את בני הזוג והכיתוב המשלים אותו. במצבות זוגיות העיצוב לרוב יכלול כיתוב ראשי משותף ולאחריו כיתוב אישי לכל אחד מבני הזוג. הכיתוב המשותף בדרך כלל יכלול את שם המשפחה ויכול שיכלול ציטוט, משפט או פסוק המתאים להנצחת זוגיותם. הכיתוב הנפרד יישא את שם כל אחד מהם ויכול שיכיל גם משפט, ציטוט או פסוק מתאים לפועלם. חשוב לשמור על אחידות באורך המלל והסגנון בשני האלמנטים. כמו כן, ניתן להוסיף תוספות למצבה המספרות את סיפורם ופועלם של הזוג.

למי ניתן לפנות בכדי לבחור את הקמה ועיצוב המצבות המקצועי והייחודי ?

אצלנו, ב'בורקין מצבות בע"מ' ישנו צוות מקצועי ומסור הפועל בתחום שנים רבות, המתמחה בכל שיטות הקבורה הקיימות בישראל, בכל סוגי המצבות, האבנים והעיצובים ובעל מכשור מגוון וחדשני בתחום שמלווים את המשפחה בתהליך זה ברגישות ומקצועיות בכדי לתת ביטוי הולם, מכובד וייחודי להנצחת יקירם.

להתרשמות מסוגי המצבות שהקמנו עם השנים